PDF Skötselråd Badtunna Extern

Skötselråd Badtunna extern kamin

 • Lyft eller bär inte badtunnan i plastdelen, den sitter bara fast i avloppet. Lyft och bär i trädelen, den är mycket stark. Den får inte rullas. 
 • Badtunnan levereras utan att kamin och slangar är monterade. Montera den långa slangen på utloppet under tunnan. Den skall till kaminens undre intag. Den korta slangen är den övre på tunnan och kaminen. Skruva fast slangarna med medföljande rostfria slangklämmor. 
 • Ställ tunnan på stenplattor, trallgolv plankor eller likande. Viktigt är att luft kommer in under tunnan. 
 • Behandla gärna tunnan med träolja eller liknade. 
 • Ställ kaminen på brädreglar eller allra bäst frigolitblock/markisolering. Då kyls kaminen inte av marken. 
 • Viktigt är att kaminens avlopp är under tunnans bottennivå eftersom vattnet från tunnan och kaminen töms genom kaminen. Det går att ansluta en slang med 25 mm diameter på avloppet. 
 • Sätt ihop skorstenen. Nedre delen är helt slät. Den skall träs över röret som kommer upp från kaminen. 
 • När tunnan skall användas fyll den med vatten minst 10 cm ovanför det övre inloppet på tunnan. Då är även kaminen fylld med vatten. Elda aldrig innan denna vattennivå är nådd, för då brinner kaminen sönder. Denna skada täcks inte av garantin. 
 • Gör upp eld i kaminen, torr och finhuggen ved tänder lätt och värmer bäst. Gran ger mycket gnistor och är olämpligt om ni har tunnan nära hus. 
 • Draget regleras genom att öppna luckan där veden läggs ner. Skjut den mot skorstenen. Ett bra regel är att öppna så mycket att det slutar ryka. Ryker det inte är förbränningen bra. 
 • 38 grader är en lämplig badtemperatur. Uppvärmningen går alltid snabbare med lock på badtunnan. 
 • OBS SKORSTENEN BLIR MYCKET VARM UNDER ELDNING. 
 • När ni badat färdigt måste ni vänta med att tappa ur vattnet tills kaminen är helt utbrunnen och kall. Annars riskerar kaminen att gå sönder. 
 • Spola ur badtunnan med en trädgårdsslang. Vid behov tillsätt lite rengöringsmedel och borsta tunnan. Spola ut kaminen genom att föra in vattenslangen i tunnans övre hål. Kör in slangen så långt det går, då sköljs smuts ut ur kaminen. 
 • Skall ni ha vattnet flera dagar använd bakteriedödande medel. Skall ni ha det ännu längre använd reningsverk. Det kan även vara bra att tillsätta bakteriedödande medel för att få rent i kaminen. 

Vi rekommenderar och säljer BIOCOOL POOLDESINFEKTION. 

VARNING! KAMINEN FRYSER SÖNDER OM NI LÄMNAR DEN MED VATTEN I PÅ VINTERN VID STRÄNG KYLA. VID STRÄNG KYLA KAN ÄVEN KAMINEN FRYSA INNAN MAN FÅTT RÄTT NIVÅ FÖR ELDNING. DENNA TYP AV SKADA TÄCKER INTE GARANTIN.

Varukorg
Rulla till toppen