NACKDELAR MED ATT HA EXTERN KAMIN TILL BADTUNNAN

Extern kamin Intern kamin
Frysrisk Alla vet att vatten fryser vid minusgrader. Är det 10 minus eller kanske 30 minus fryser vattnet i slangar och kamin omedelbart. Det krävs då eluppvärmning eller att man tappar i varmvatten för att det inte skall frysa. Det går inte att elda en frusen kamin då går den sönder. Att använda el blir dyrt. Tanken med badtunna är ju att man skall klara sig utan el. Det är en underbar upplevelse att bada när det är ordentligt kallt ute. Då måste förstås uppvärmning vara extra lättskött och effektiv. Eftersom hela kaminen täcks med vatten finns ingen risk att kaminen fryser. När det är 10 – 30 grader kallt blir det en isskorpa på vattenytan, men kaminen påverkas inte. Isen smälter när man börjar elda.
Bakterierisk Det svårt eller omöjligt att göra rent vattnet som blir kvar i den externa kaminen som står utanför tunnan. Att vattnet blir mycket varmt i kaminen hjälper inte. När den börjar eldas kommer gammalt smutsigt bakterievatten in i tunnan, vilket kan ge allergi och obehag. Det krävs starka kemikalier för att få vattnet bakteriefritt. Vår tunna är lätt att göra ren, man kommer åt att spola rent runt kaminen inget smutsigt vatten stannar kvar där bakterier kan växa.
Värmen fördelas inte jämt i tunnan Vattnet från kaminen kommer in i tunnan på ytan. Ytvatten blandar sig inte med kallt bottenvatten, eftersom varmt vatten inte sjunker i kallt vatten. Det behövs således omrörning för att få en jämn temperatur i badtunnan. Cirkulationsströmmen i tunnan är så stor att även om badare sitter i tunnan fördelas värmen snabbt.
Vedstorlek De flesta kaminer tar endast ca 60 cm långa vedträn. Dessa trän ligger på glödbädden och förbränns hela på en gång, snabbare än vad kaminen kan leverera energin till tunnan. Ved måste läggs i ofta. Vår kamin kan ta hela 90 cm långa vedträn. Dessa trän blir stående i med ena änden i glödbädden och matas av sin egen tyngd in i elden. Detta gör vårt vedmagasin så stort att man inte behöver lägga i ved ofta.
Gå ur tunnan för att elda Efter en lång tids badande vill man kanske ha vattnet varmare. Man måste då gå ur tunnan för att elda. Det går utmärkt att lägga i mer ved utan att behöva gå ur badtunnan. Man reglerar lätt draget för att ställa in hur mycket värme man vill ha.
Sämre verkningsgrad, mer vedåtgång Se testresultat. Se testresultat.
Risk att bränna sig på vattnet Det blir en mycket varm vattenstråle som sprutar in från den externa kaminen. Där kan ingen sitta då bränner man sig. Då förlorar man den plats man vinner på att ha kaminen utanför tunnan. Vattnet runt kaminen blandar sig så fort att det går att man inte kan bränna sig på det. Det går även att lägga handen på kaminen under vattenytan så fort sprider sig värmen i vattnet.
Fel kW Vissa tillverkare verkar ha svårt med matematiken. Kolla så deras uträkning av effekt i kW verkligen stämmer. Tid, vattenmängd och temperaturhöjning.

Läs gärna mer om varför våran kamin har sålts i över 10 000 exemplar.

{flike}